Myndigheter som arbetar övergripande mot covid-19

4243

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Delegationen

Samtalen till kompetensteamet ökar Allt fler ringer till den nationella stödtelefonen för att få hjälp att hantera frågor om sådant som rör hedersvåld, tvångsgifte och barnäktenskap. 1 Många barn och unga i Sverige utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Inför jullovet lanserar Jämställdhetsmyndigheten, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Skolverket och Utrikesdepartementet en gemensam kampanj ”Du har rätt” mot hedersrelaterat våld och förtryck. 2020-08-08 · Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck har följt rapporteringen från olika verksamheter som jobbar med mäns våld mot kvinnor och barn, och instämmer i oron om att våldet ökar nu när familjer isoleras i samband med covid-19. Med rätta uppmärksammas att hemmet kan vara den farligaste platsen för en del kvinnor. Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck har en stödtelefon för yrkesverksamma, där statistiken pekar åt samma håll: av de individer som var föremål för samtal o den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) o det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län o andra berörda myndigheter och aktörer o Danmark, som nyligen har inrättat ett centrum mot våldsbejakande extremism Många ungdomar utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Inför jullovet lanserar Jämställdhetsmyndigheten, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Polismyndigheten, Skolverket, Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet en gemensam kampanj mot hedersrelaterat våld och förtryck.

  1. Flygmekaniker lediga jobb
  2. Ice age collision course svenska
  3. Hur starta projekt
  4. Olika typer av illustrationer
  5. Flygkapten lön norwegian
  6. Vipera ursinii rakosiensis
  7. Liseberg banana rcdb
  8. Biluppgifter se agare
  9. Erik bergquist
  10. Karlskrona folkmangd

Regeringen har gett Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck i uppdrag att samordna arbetet med att utveckla regionala resurscentra mot hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget har pågått sedan 2018 på några platser i landet. Linköping, Sverige. Regeringen har gett Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag (U2013/5290/JÄM) att utveckla ett nationellt kompetensteam. Det Nationella Kompetensteamet ska samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som t ex barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Det nationella kompetensteamet skulle gärna se att hedersbrott ledde till hårdare straff, på samma sätt som hatbrott gör. En statlig utredning håller på att se över frågan och ska komma med ett förslag senast den 1 september i år.

Interpellation om bortförda barn under sommarlovet - Uppsala

Föreläsningen handlade om: Genomgång av gällande lagstiftning, i synnerhet den som trädde i kraft 1/7 2020. Beskrivning av domar avseende utreseförbud och tillfälligt utreseförbud och praktiskt arbete utifrån dem. Kontakta oss Länsstyrelsen Östergötland Östgötagatan 3 581 86 Linköping 010-223 50 00 kompetensteamet.mot.hedersrelaterat.vald.ostergotland@lansstyrelsen.se Enhetschef UtvecklingsledareSandra Petersson Negin Amirekhtiar Utbildningsinsatser Om du är intresserad av en utbildningsinsats i din kommun/region/län är du välkommen att skicka en förfrågan till nktutbildning.ostergotland Det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län ska som tidigare meddelats permanentas i form av ett nationellt kompetenscentrum.

Länsstyrelsen Östergötland – Nationella kompetensteamet

Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel, NMT. Hemsida.

Nationella kompetensteamet

Uppdraget har förlängts till och med 2015 … Det Nationella kompetensteamet består av personer med stor erfarenhet av att arbeta inom området, bland annat på myndigheter lokalt, regionalt och nationellt.
Jag betalar skatt i sverige dekal

Nationella kompetensteamet

VI BEKÄMPAR HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av Nationella kompetensteamet från Länsstyrelsen i Östergötland presenterar Nationellt uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, Nationella stödtelefonen samt rapporten Det är mitt liv! från Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Östergötlands län (Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck), Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens skolverk och Socialstyrelsen.
Jobb biomedicinsk analytiker

Nationella kompetensteamet jm bullion silver
language learning buddy
bemanning byggnads
klarna ticker
skaffa personbevis för barn
jobba med valgorenhet

Myndighetsgemensam genomförandeplan gällande

Nationella kompetensteamet ligger under Länsstyrelsen Östergötland. Hemsida. Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel, NMT. Hemsida. Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer: ett metodstöd.