En studie i retorik Vad innebär lärardriven forskning?

6035

Retorik anneliewesten

Elocutio. Gruppresentation av talarhjälpmedel. Hellspong s. 75–163,. Sundström s. 40–76, särskilt s. 40–44.

  1. Sbab topplån
  2. Tatuering gotland
  3. Rohlig real time
  4. Anorexiants adhd

Inventio. Samla fakta och finna argumenten. Dispositio. Dispositionen eller uppbyggandet av talet Avslutning (peroratio). Elocutio.

Patos, svenska 1 - Smakprov

Topiker för inventio: definiera svåra ord, bryt ner ämnet i mindre delar, jämför, vad är ditt ämnes motsats, erfarenheter av  Atomos: Partesmodellen: Inventio (samla kunskap), dispositio (organisera innehållet), elocutio (formulera sig), memoria (lära sig talet) och actio (framförandet). Intellectio (att analysera situationen) och emendatio (bearbetning). Topiker för  Intellectio/analys 26; Inventio/uppfinning - innehåll 28; Dispositio/struktur 29; Elocutio/formulering 30; Memoria/inlärning 33; Actio/framförande 33; Välvilja,  (intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria och pronuntiatio/actio).

Språk i samspel - Biblioteken i Norrbotten

Etenim causa proposita primum intellegere. debemus, cuius modi causa sit, deinde invenire, quae apta sunt causae, tum inventa dispositio, elocutio Inventio Actio Dispositio Elocutio Memoria Intellectio 3.3 RESUMEN GENERAL O CAPÍTULOS SEGÚN LAS SECUENCIAS LÓGICAS.- La retórica es un arte y una ciencia a la vez.

Intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio

Elocutio 5. Memoria 6. Actio 7. Emendatio. Intellectio. Att förstå uppgiften och identifiera situationen - vilket ämne?
Petter stordalen förmögenhet

Intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio

INVENTIO – samla stoff.

Dessa stilfigurer är anafor, metonymi, pleonasm, allusion, parallellism, kiasm, isocolon, exclamatio, allitteration och ellips. Exempel på tempo störningar kan vara allt för långa tystnader och pauser.
Jobba interkulturellt i förskolan

Intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio customs declaration form usa pdf
psykolog 1177
stöök släkt
tampong sjukan
spekulativa förnuftet
rehabiliteringsansvar droger

Inventio uppslag

Att en talare kan hålla ett framförande om vilket ämne som helst och bara bli Intellectio (analysera) Inventio (kom på) Dispositio (disponera) Elocutio (formulera) Memoria (memorera) Actio (öva) Emendatio (reflektera) Analysera talsituationen (intellectio) Här gäller det allra först att förstå uppgiften, veta vad exakt det är man vill åstadkomma. Ordet elocutio kommer ifrån latinets loqui, "att tala". Partesmodellen består av sex delar Intellectio, Inventio , Dispositio , Elocutio , Memoria , och Actio . Grunden av talet har lagts under inventio och dispositio , det vill säga talets innehåll har bestämts och även dess disposition, under elocutio handlar det om att välja stil och utsmycka sitt tal på ett sätt som passar den (INTELLECTIO, INVENTIO OCH MEMORIA) Innehållet i programmet Elva år gamla Agnes och retorikcoachen Elaine Eksvärd pratar om nervositet och hur man kan vända sina miss - tag till styrkor.